G7-00004 – AC Power

G7-00004 – AC Power Distribution 4 Universal Outlet w/Cable 1.5 m. & Surge Protection

รางไฟ (AC Socket Strip or AC Power Distribution)

 • รางไฟขนาด 15 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (line suppression), อุปกรณ์ตัดกระแ่สไฟเกิน (over voltage) และป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (short circuit)
 • รางไฟประกอบด้วยสายไฟ 3×14 AWG (2.68 mm²) ความยาว 3 เมตรพร้อมขั้วต่อตัวผู้ (Plug) แบบ USA เชื่อมติดแน่นกับตัวสายและยึดติดกับกล่องรางไฟด้วยร่ิอง PVC ที่หล่อติดมากับสายไฟเพื่อป้องกันสายไฟหลุดจากรางไฟ
 • เต้ารับ (socket/outlet) ยี่ห้อ 19″ Germany Export Rack แบบยูนิเวอร์แซลที่เสียบได้ทั้งขากลมและขาแบน พร้อมขากาวน์
 • รางไฟทำจากเหล็ก Electro-Galvanize พ่นเคลือบสีเทาอ่อน, สวิตซ์มีแสงสว่างเวลาเปิด และอิเล็คทรอนิคส์เซอร์กิตเบรคเกอร์ขนาด 15 แอมป์
 • คุณสมบัติของทางไฟฟ้า
  • nominal current : 15 แอมป์
  • withstanding surge current : 6.5 กิโลแอมป์
  • nominal voltage : 755 โวลท์
  • connection cable : UL E150631
  • USA style plug (male) : UL E147650
 • มีหลายแบบให้เลือกได้แก่ : 6 outlet, 12 outlet, และ 20 outlet
 • ประกอบและจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก./ISO 9001 : 2000