Germany Export Rack

19" Germany Export Rack (Germany Cabinet Rack) - ขายดีที่สุดในประเทศไทย เป็นผู้ริเริ่มออกแบบตู้ Rack เป็น 2 สี Two-Tone - ผลิตตามมาตรฐานสากล : ยืนยันมาตรฐานเยอรมัน - ประโยชน์ใช้สอยที่เหนือกว่า : มีตัวเลขบอกจำนวน U ทั้ง 2 ด้าน - ปลอดภัยกว่า : ด้วยการออกแบการยึดโครงตู้ด้วยระบบ Germany Welding และ ผ่านการทดสอบ Load Test ทุกตู้Page 1 of 141234510...Last »