High Quality Export Rack

High Quality Export Rack คุณภาพส่งออกราคาคนไทย ผลิตตามมาตรฐานสากล 19″ Rack ปัจจุบันมีความจำเป็นต่อระบบ IT เป็นอย่างมากในเรื่องของการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นสัดส่วนและเรียบร้อยง่าย ต่อการจัดการต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ทั้งนี้การเลือกอุปกรณ์ Rack ต้องเลือกให้เหมาะสมต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นขนาดของตู้ หรือพื้นที่ภายในตู้ รวมถึงการติดตั้งอุปกร์ลงในตู้ Rack ด้วย