Germany Export Rack Item ID: #853


G7-02065 – Fix Component Shelf Deep 65 cm. for Rack 80 cm.WAS 680B NOW 680B

View other currencies


Product Information:

G7-02065 – Fix Component Shelf Deep 65 cm. for Rack 80 cm.
(ถาดรองอุปกรณ์ติดอยู่กับที่ (Fix Shelf) ยึดน๊อต 4 ด้าน)

Fix Component Shelf Deep 65 cm., RackThailand.net

19″ GERMANY EXPORT RACK SHELVES

19″ GERMANY EXPORT RACK SHELVES were designed to easy mounted on all standard 19″ rack system with ventilation slots.

Manufactured to the standard

Manufactured to the standard of ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310C), IEC60297-1, IEC60297-2, BS5954 Part2, DIN41494

Product from Electro-Galvanize

Product from Electro-Galvanize Sheet Steel with thickness of 1.5 mm. Max. load capacity and Optional type and deep size.
– Fixed Shelf 100 kg.*

Assembly and Distribution

Assembly and Distribution by TIS/ISO 9001:2000 Company.

Item Description

G7-02065 – Fix Component Shelf Deep 65 cm. for Rack 80 cm.

Germany Export – Fix Component Shelf

ถาดรองอุปกรณ์ติดอยู่กับที่ (Fix Shelf) ยึดน๊อต 4 ด้าน สำหรับตู้แร็คลึก 80 ซม.

คุณสมบัติของ ถาดรองอุปกรณ์ (Fix Shelf) ยึดน๊อต 4 ด้าน

» ยืนยันมาตรฐานเยอรมัน และเป็นสินค้าขายดีที่ในประเทศไทย

– เป็นถาดติดอยู่กับที่ (Fix Shelf)

เป็นถาดติดอยู่กับที่ (Fix Shelf) ด้วยการยึดน็อต 4 ด้าน กับเสายึดอุปกรณ์ทั้งสี่ด้านของตู้ Rack โดยสามารถปรับตำแหน่งการยึดได้ตลอดความลึกของถาด เพื่อความสะดวกในการปรับเสาให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ

– ออกแบบและผลิต

ออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน ANIS/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60297-1, IEC 60297-2, BS 5954 : Part 2, DIN 4194 เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับ Rack

– ผลิตขึ้นรูปจากเหล็ก Electro Galvanize

ผลิตขึ้นรูปจากเหล็ก Electro Galvanize Sheet Steel หนา 1.5 มม. กว้าง 45.5 ซม. เจาะรูยึดน๊อตหนา 29 มม. และเจาะรูระบายอากาศแบบลายแนวตั้งสลับลาย 272 ช่องอากาศ

– สามารถรับน้ำหนัก

สามารถรับน้ำหนัก Static Load 100 กิโลกรัม

– มีหลายขนาดให้เลือก

มีหลายขนาดให้เลือกตามการใช้งาน ได้แก่ 48 ซม. หรือ 65 ซม. หรือ 75 ซม. หรือ 95 ซม.

Shelf-Component-Series-Table

– ผลิตและจัดจำหน่าย

ผลิตและจัดจำหน่ายโดยบริษัทที่ไ้ด้รับการรับรองมาตรฐาน มอก./ISO 9001 : 2000 เพื่อความมั่นใจในคุณภาพและบริการหลังการขาย

Germany Export Shelves and Ventilating Fan Series Download Catalog

Item Reviews